http://dalbo.dk

Her er du:

Såbedsharver

SuperMax

SuperMax

SuperMax er en kraftig kombinations kultivator, der er særligt velegnet til at løsne og bearbejde jord, der ikke pløjes. Maskinen består af en tandsektion, en tallerkensektion samt en pakkersektion. Tænderne løsner jorden i en dybde på maksimalt 400 mm, mens tallerkenerne findeler og jævner overfladen i en dybde på maksimalt 150 mm. Afslutningsvis pakkes jorden med en bogie t-rings pakker, så jordens fugtighed bevares.

Rollomaximum

Nyhed

Rollomaximum

Rollomaximum Rollomaximum XL er en meget præcis såbedsharve med indbygget pakkereffekt udviklet med henblik på at opfylde de stigende krav til en effektiv og sikker afgrødeetablering. Maskinen er konstrueret som en kombination af en tromle og en såbedharve. Dvs. at man med Rollomaximum opnår en meget høj kapacitet uden at gå på kompromis med kvaliteten af det udførte arbejde.

Cultimax

Cultimax

Cultimax Kraftig bugseret kulturharve, der lever op til det moderne landbrugs krav om effektivitet og kapacitet. Harvetænderne er fordelt på hele 7 rækker, hvilket giver en fremragende gennemgang. Cultimax bæres effektivt af 8 stk. store hjul, der sikrer en stabil arbejdsdybde og problemfri vending på foragre. Standard er maskinen udstyret med hydr. lamelplanke. Som ekstraudstyr kan Multimax monteres med en kraftig hydraulisk lamelplanke  bagerst, samt en kraftigefterharve bagerst. Trods d...

CultiLift

CultiLift

CultiLift er en kraftig 4-bullet liftophængt såbedsharve med kraftige dybdestabile harvetænder (45x10). Tandsporsafstand på 8 cm sikrer en god bearbejdning. Harvedybden kontrolleres af en 400mm rørpakkervalse. Derved fordeles vægten ligeligt over hele arbejdsbredden uden unødige hjulspor.

CultiTrail

CultiTrail

Cultitrail er en kraftig bugseret 5-bullet såbedsharve med stor kapacitet. Forrest er monteret en hydraulisk lamelplanke for knusning af knolde og planering af jorden, efterfulgt af 5 rækker S-harvetænder (45x10mm) Ekstra udstyr: ø330/300 mm Crosskillvalse Planérplanke foran Crosskillvalsen Kraftig efterharve

Skift til 

dansk version Go to 

english version Zur 

deutschen Version
DAL-BO A/S
Bindeballevej 69
DK-7183 Randbøl
Tlf.: +45 75 88 35 00
Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk