Dal-Bo | Bindeballevej 69 | DK-7183 Randbøl
+45 75 88 35 00
Se oversigt » Se næste »

Lamelplanke bag: Også bagerst kan der monteres en lamelplanke. De vibrerende 80 mm tænder af fjederstål jævner og kultive-rer jorden. Jorden kan nemt strømme igennem de brede bukkede slidplader. Angrebsvinklen styres hydraulisk, med udveksling fra den forreste.


Se oversigt » Se næste »
Dal-Bo | Bindeballevej 69 | 7183 Randbøl | Tlf.: +45 75883500